HR Director, Banca Națională a României

Mugur Tolici

Mugur Tolici a acumulat o largă experientă profesională în domeniile principale de activitate ale BNR.În cei peste 20 de ani de carieră în BNR, Mugur a ocupat diferite funcţii de execuţie: Economist principal, Consilier al viceguvernatorului, şi de conducere : Şef Serviciu Politică Monetară, Director al Cabinetului Guvernatorului, Director Adjunct al Direcţiei Emisiune tezaur şi casierie, Director Resurse Umane. În această ultimă calitate, Mugur este reprezentant al BNR în Comitetul de Resurse Umane din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale.

Mugur a coordonat un amplu proiect de transformare organizaţională îndreptat către întărirea culturii performanţei, finalizat cu introducerea unui sistem integrat, modern şi performant de management al resurselor umane.

Mugur Tolici este absolvent al Facultăţii Finanţe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a urmat cursurile unui program postuniversitar în domeniul relaţiilor internaţionale la Georgetown University din SUA şi este doctor în economie. După o îndelungată colaborare cu Academia de Studii Economice, în domeniul disciplinelor din sferă macroeconomiei şi a politicii monetare, în prezent este cadru didactic asociat la Şcoală Naţională de Studii Politice şi Administrative unde susţine cursul Managementul Resurselor Umane.