Executive Coach, Ascendis România

Ioana Marcu

Ioana MARCU este Executive Coach și se ocupă de dezvoltarea activităților de coaching individual și de echipă, în cadrul Ascendis România. Are o experiență de leadership de peste 20 de ani, atât în companii cu activitate în România, cât și în alte țări. A lucrat în medii diverse, cu echipe din România, Cehia, Polonia, Franța, Italia, Spania, Anglia, Turcia și America. Cea mai mare parte din activitatea profesională și-a petrecut-o în domeniile telecomunicațiilor, respectiv outsourcing. A condus echipe din zona de servicii clienți, marketing și vânzări B2B. În outcourcing, Ioana a lansat operațiuni în Romania, și a condus echipe din Europa, atât pentru clienții externi, cât și interni. Înainte de a avea profesia de Business Executive Coach, a fost Director de HR în telecom timp de 6 ani.

În activitatea curentă, Ioana este Executive Coach certificat de către International Coach Federation. Din postura de coach individual, Ioana acompaniază leaderii pentru a își concentra întreaga atenţie asupra obiectivelor pe care și le-au fixat, respectiv a resurselor în baza cărora le pot atinge și dezvolta. Un alt obiectiv important este reprezentat de menţinerea unei viziuni strategice asupra a ceea ce întreprind.

Ca și coach de echipă, prin metode adaptate nivelului de maturitate și obiectivelor, Ioana acompaniază echipele pentru a se dezvolta, ceea ce face ca fiecare dintre membrii ei să promoveze în mod activ performanţa şi autonomia tuturor angajaţilor. De asemenea, pune accent pe e o colaborare transversală eficace şi pe o mai bună dinamică colectivă. Toate acestea duc la conștientizarea echipelor cu privire la metode de management deopotrivă coerente, creative şi în concordanţă cu diversitatea existentă în cadrul companiei, într-un context multinaţional, multicultural sau intercultural.